Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Palóc értékmentés és hagyományápolás

Partneri projektu Obec Prša/SK a Nadácia Szederinde Alapítvány/HU zrealizovali projekt financovaný z Fondu malých projektov Interreg Slovenská republika – Maďarsko od  apríla do decembra 2021. Partneri sa zameriavali na ochranu Palóckeho kultúrno-historického a ľudového dedičstva regiónu Nógrád/Novohrad a Heves v obciach Prša a Eger/Fedémes.

Fő célja az általuk régóta ápolt kulturális és népi értékek megmentése – Persén Bacskai B. akadémiai festő emlékháza és munkássága, üzenete, Fedémesen a Palóc Viseletek Háza tartalommal való megtöltése – a Fedémesi Asszonykórus Daloskönyvével, Berzeviczy-Fehér Jánosné /Népművészet Mestere/ népi iparművész, viseletkészítő első kiállításának megvalósításával. A projekt révén a határon átnyúló régiók egyedülálló Palóc kulturális, történelmi és népi értékeit hangsúlyozták két önkormányzat életében, melyek megpróbálják megragadni az itt tevékenykedett értékes művészek hagyatékait. A projekt magában foglalta Bacskai B. emlékházának megnyitását a nagyközönség számára mely művei kiállításának helyszíne lesz, így a festő életéről és munkásságáról szóló kiállításhoz szükséges eszközbeszerzést, Perse történelmének, természeti és néprajzi értékeinek bemutatását tartalmazó könyv kiadását. A projekt eredménye a palóc értékek bemutatása egy aktív partnerség révén, nemcsak az önkormányzatok látogatói számára, hanem a Palóc Viseletek Házával együttműködve kreatív műhelyek és közös kulturális rendezvények helyszínéül is. A projekt eredményei: két kulturális és történelmi épület tartalmának megtöltése Persén és Fedémesen, állandó kiállítások létrehozása a 2 házban a kor szellemében, valamint Bacskai és Berzeviczy-Fehér Jánosné Népművészet Mestere munkásságának bemutatása, Nógrád és Heves vonzerejének növelése, könyv, dalos könyv, prospektusok, filmek kiadása, intenzívebb intézményközi együttműködés és az összetartozás erősítése a régiók és lakosaik között.