Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Obec Prsa

Bacskai Béla emlékház

Bacskai Béla háza

A település közepén, a főúttól néhány méternyire áll Bacskai Béla festőművész szülőháza, amely egyben a műterme is volt

A ház a festőművész váratlan halála után évtizedekig állami tulajdonban volt, állaga folyamatosan romlott. A helyi önkormányzat és a községi hivatal kezdeményezésére, némi alapítványi támogatással a 2010-es évek elején került a község tulajdonába. Az épület átvételekor  Bacskai Béla hagyatékának addig nem ismert fényképei, rajzai, festményei is előkerültek, beleértve az általa használt festői eszközöket is.  Megtalálható a házban egy kis nyomdája, s néhány olajfestménye is.

Az épület leginkább rongálódott részeit, kijavították, rendbe tették  a környezetét.  Helyiségeiben a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria munkatársaival segítségével egy kiállítást hoztak létre, meghagyva a helyiségek eredeti berendezését.

A részben felújított emlékház 2013 novemberében nyílt meg, s azóta fogadja az érdeklődő látogatókat. A belépéshez a Községi Hivatalban kell jelentkezni.

A ház oldalsó falán található kétnyelvű, fekete márvány emléktáblát 1995. november 23-án leplezték le. Felirata: „Itt született és alkotott Bacskai Béla festőművész 1935 – 1980“ (ugyanez szlovák nyelven is). A Bacskai Béla meg nem élt 60. születésnapja alkalmából megrendezett ünnepség része volt a Szlovákiai magyar képzőművészet múltja és távlatai c. szeminárium is.

Bacskai Béla 1935. július 26-án született. Édesapja füleki vasmunkás volt, aki tüdőgyulladásban 1938-ban elhunyt. Az akkor hároméves Bélát és ötéves testvérét  beteges édesanyjuk nevelte fel.  A füleki Kovosmalt nemzeti vállalatban műlakatosnak és öntőmesternek tanult ki. Tanulmányait a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán folytatta, ahol neves művészek voltak a mesterei: Ladislav Čemicky, Ján Želibský, Vincent Hložník, Peter Matejka. Szoros barátság fűzte a Losoncon élő Szabó Gyulához, aki meghatározta művészi pályafutásának kezdeti időszakát. Ugyanekkor hatottak rá a jelentős posztimpresszionista festők, mint Paul Cézanne, Maurice Vlaminck és André Derain. Megragadta a gömöri és nógrádi táj, s fokozatosan ennek és az itt élő embereknek az ábrázolása került az érdeklődésének középpontjába.

Egész életét Nógrádban és Gömörben Persén, Guszonán és Egyházasbáston élte le. Kivételt csak azok a rövid időszakok képeznek, amelyeket művésztelepeken (pl. Salgótarján, Hajdúböszörmény) töltött el.

Munkásságának az 1980. november 7-i (Guszona) váratlan halála vetett véget. Kérésének megfelelően a helyi temetőben, a családi sírhelyen helyezték örök nyugalomra.

Legjelentősebb alkotásaiként az akvarelljeit tartják számon, melyeken a szülőföld iránti szeretetét, az egyedi meglátású, fényben és szélben vibráló dimbes-dombos tájat ábrázolta. Figyelemre méltó alkotásai a fametszetek (kis nyomdája látható az emlékházban) és olajfestmények is.

Művei pátoszmentesek, de érződik mögöttük a táj szülöttének, a gömöri ember életének a zajlása, lüktetése.” „Érzékeli és láttatja a táj líráját, drámai feszültségét. Síkok és görbék egyesítésével absztrahálja a természet valóságát.”  – jellemezte munkásságát a losonci származású, Komáromban élő művészettörténész Farkas Veronika.

Földtan

Földtan, felszínalaktan

A háttérben húzódó hegyek egykori mozgalmas időkről tanúskodnak. Legmagasabb közülük a Nagy-Bucsony (514,3 m t. f., bal oldalon), amely 2 millió évvel ezelőtt még félelmetes tűzhányóként ontotta magából a forró bazaltlávát. A tűzhányók ebben az időben mélybe nyúló szerkezeti töréseken keresztül egymás után jöttek létre. A Nagy-Bucsonytól délre tört ki a Kis-Bucsony, majd a Kerek-hegy, végül pedig a Remete-tető tűzhányója. Mindegyikükből hatalmas mennyiségű láva ömlött a felszínre, ahol szétterült, nyúlványai pedig belefolytak az egykori patakmedrekbe.

 A lávatakaró ma északon egészen Guszonáig, keleten Korlátig, délen pedig Fülekig terjed. Sok helyi lakosnak nyújtott megélhetőségi lehetőséget, mivel a bazalt hasznos nyersanyagnak bizonyult építkezésekhez, utakhoz. Guszona, Nagydaróc, Korlát és Bolgárom határában ezért több kőbánya is létesült. A lávatakaró egykor terjedelmesebb volt, peremrészei azóta leváltak, néhol önálló dombok jelölik egykori határait. Ilyen az előttünk fekvő Kercsik-tető vagy a Fülek melletti Kakas-hegy.

Hasonló lávafolyam húzódik Csákányházától egészen Terbelédig, amelyben szintén nyitottak kőbányákat.

A vulkánosság utolsó tanúit Fülek őrzi számunkra. A Vörös-kő és a Füleki-várhegy tűzhányója mintegy 400 ezer évvel ezelőtt szórta magából az apró, borsószerű törmeléket, de láva már nem ömlött ki belőlük.

A tűzhányók azóta kialudtak, a vidék elcsendesedett, a patakok pedig széles völgyeket vájtak a környező laza homokkőbe. Ilyen a Füleken végigfolyó Béna-patak völgye, amely Perse mellett torkollik a Szuha-patak völgyébe. Partjait javarészt homokkövek képezik, amelyek 20 millió évvel ezelőtt egy meleg és sekély tenger fenekén ülepedtek le. (Gaál Lajos).

A Csehszlovák Tudományos Akadémia 1966-ban feltérképeztette a település dűlőneveit: 1. Bertholdé, 2. Határ, 3. Nagynyilas szántó és rét, 4. Pusztaalja, 5. Kenderszer, 6. Ivánhegy. 7. Vadóka, 8. Kiskútfeli, 9. Agyagos, 10. Bató, 11. Csereszke, 12. Kertalja, 13. Coburgé, 14. Kerekerdő, 15. Kertalja, 16. Kishegy, 17. Hosszak, 18. Borsószer, 19. Fecskefark, 20. Káposztás, 21. Tó, 22. Tanítórét, 23. Bikarét, 24. Községi rét, 25. Alsópást, 26. Felsőpást, 27. Domb, 28. Úrrétje, 29. Papé, 30. Iskolarét, 31. Zselléreké, 33. Varga földje, 32. Keresztalja, 34. Bérzc, 35. Borszeg, 36. Bónáék, 37. Kenderföld, 38. Varga rétje, 39. Túlsó rét. A határ talaja a Szuha patak és a vasútvonal között homokos, a többi vályog és kötött.

Néprajz

Perse néprajzi érdekességei

Perse a magyarországi néprajzkutatás egyik első helyszíne volt. A palóckutatás úttörője, Reguly Antal (1819-1858) legjelentősebb hazai -nógrádi, gömöri-  etnográfiai gyűjtőútja alkalmával  1857 őszén Persén is járt. Feljegyzést készített itt a lakóházról és a palóc nagycsaládról: „Egy  hadbul egy házban laknak Szabó János testvér fiaival, továbbá egynek fia is házas, tehát 6 házas pár. Ezeken kívül csak egy figyermek. Egész házbeli had 15 személy, fő gazda János mint a legöregebbik, fő gazdasszony annak felesége, a többi ház cseléd.”  

Megfigyelte az akkor még a szobában lévő kemencét is: „Vagyon lakó szoba széles 2 1/2, hosszú 4 öl (4,75 x 7,60 m) agyaggal ki tapasztva, kemence tűzpad. A kemence eleje köre mialatt van a tűz,  felette a kémény  2 1/2  láb (75 cm) magosságra  kezdődik fonva és  agyaggal kitapasztva, a padláson téglából … Háló komora 7 öl hosszú, 2 1/2 öl széles 7 ágy 1 gyerekágy a fal körül, minden ágyhoz 2 láda 1 szekrény, minden ágy felett kis fogas poharakkal, a falon képek. A szalma zsákon két-három derekaly négy nyistes vászonbul, ludtollal tömve, vánkosok és dunyhák. A  szoba és a háló kamra közt a kis kamra  hol a konyhára szükséges dolgok. A  háló komra után kőkamra vas ajtóval, melyben a gabonát tartják, azután ló istálló, ökör istálló, tehén istálló, továbbá mellék épület, pajta szérűvel, rakodó, melyben szalmástul bele rakják a gabonát. Sertés és lud ól, 5 ló, 2 csikó, 4 ökör, 3 tehén, 3 borju, 3 öreg disznó, 6 malacz, 16 telelt lud, 20 liba, 12 öreg tyuk…

   A XIX. század közepén még sok faház állt a Palócfölden, egy ilyen  lakóépületet a szomszédos  Kurtányban írt le Reguly: „ház fala, boronafa (hasított fa egy fa derekában kettő) ez jön zsilipbe ez meg a talpfába van. Aztán bevakolják, be meszelik, a falra jönnek a vízvezető gerendák, melyek a zsilipeket öszve tartják, ezekre jönnek a keresztgerendák, melyekre a stablaló deszkák, melyek ismét sárral betapasztatnak (3 ujjnyira) … A keresztgerenda végibe bele vésődnek a szarufák, melyek a födelet képezik és a kakas ülő fa által meg erősitetnek. A szarufákat léczel öszvefoglalják  és úgy jön reá a zsup (szalma) vagy cserép tégla vagy zsindel.” Zsilipelt szerkezetűek voltak a legrégibb tárolóbútorok, az ácsolt ládák, szúszékok is.

    A faházakat a század végére felváltották a vályogházak, de a gazdasági épületeket továbbra is fából  készítették. Ennek az ősi építésmódnak az emlékét Persén megőrizte egy hatalmas pajta. A XIX.  század végi, XX. sz. eleji lakóházak a környék falvaihoz hasonlóan a hosszú telkek  utcai végére épültek. Ma is vannak még többlakásos, egy fedél alatt, több családnak otthont adott házak. A  leggyakoribb alaprajzi tagolódás: szoba – konyha – kamrák, istállók. A külső megjelenés a tetőformákban különbözik, itt is megtalálható a vidékre jellemző deszkavértes vízvetős tető, a négylejtésű kontyos tető és a falazott oromfalas nyeregtető. Tetőfedésre az 1800-as évek végétől, már a környékbeli téglagyárak termékét, a jellegzetes hódfarkú cserepet használták.

A vízvetős tető deszkavértjét fűrészelt mintákkal, leggyakrabban kereszttel díszítették. A falazott oromfalat különböző szellőzőablakok, a rendszerint kétablakos utcai homlokzatot vakolatdíszek tették  változatossá.  A 100 évnél idősebb házakban akad még „mestergerenda” is, amely a ház hossztengelyében a mennyezetgerendákat támasztotta alá. (Böszörményi István)

Persi templom

Templom és kultúrház

Perse építményei közül a legértékesebb az 1913-ban épült, neoromán Rózsafüzér királynéja katolikus templom, amely egy régebbi a 18. században épített templom helyén épült fel számos család anyagi támogatásával. Belsejét 1918-ban fejezték be, nagyobb javításokon 1946-ban esett át. Egyhajós, poligonális szentélyzáródású templom, kórusa falazott alapokon készült. Berendezése 1918-ból származik. Fő oltárán egy, a 18. század második feléből származó Szűz Mária szobor található. Tornya a bejárata felett áll, íves frízek díszítik. 

A templomépítés dokumentumainak nagyobbik részét a Községi Hivatalban őrzik.
Egyhajós templom, bejárai része felett toronnyal. A templomot tágas kert határolja.

A templomkertben álló Nepomuki Szt. János szobor a 19. század második feléből származik.

A templom előtti kertben kopjafa áll, melyet 1996. október 6-án, a honfoglalás 1100. évfordulójára rendezett millecentenáriumi ünnepség keretében avattak fel.  A rimaszombati Nagyferenc Katalin, fafaragó alkotása. A kopjafát Miklós István, losonci református lelkész áldotta meg. A hely azóta a falunapok és az alkalmi megemlékezések helyszínévé vált. Szomszédságában áll Községháza és Kultúrotthon közös épülete, melynek homlokzatát Bacskai Béla alkotása díszíti. A kultúrházat 1978. szeptember 28-án adták át. „Nehéz és göröngyös volt az út idáig, nem sikerült ez sem a Monarchiában, sem az első Csehszlovák Köztársaságban, pedig akkor községünk még körjegyzőséggel is rendelkezett” – hangzott el Nagy Dezső ünnepi beszédében. Felépítése 740 koronát vett igénybe. A kulturális programot a Csemadok Alapszervezet és a Szocialista Ifjúsági Szövetség biztosították.

Persi temető

A községi temető

A település első írásos említése 1439-ből származik. Valószínű, hogy ebben az időszakban  alakították ki a község első temetőjét is. A jóval korábbi időszakból származó, kelta, avara és magyar sírokat az innen kb. 1 km-re lévő területen tárták fel.

A község a 16. században két részből (Alsó- és Felsőperse) állt. 1554 és 1593 között török fennhatóság alatt volt, egy fél évszázaddal később katonai harcok során, 1655-ben teljesen elpusztult és 1670-ben épült újjá. 1725-ben lett ismét önálló község.

 A 18 században a Koháry majd a Coburg család tulajdonába tartozott. A településnek 1828-ban 237 lakosa volt. Népessége a 20 század első évtizedében érte el a csúcsát, 1910-ben még 450 éltek a községben, de a lakosok száma azután fokozatosan csökkent, 2001-ben 195, 2011-ben 197 lakosa volt, melyből 33 vallotta magát szlováknak.

Az addig elhanyagolt temető területét 1965-ben társadalmi munkában kitisztították, bekerítették, s egy új halottasházat is építettek benne.

A  községi temető legrégebbi, a 19. század első feléből származó,  homokkőből készült sírkövei a temető északi, a főúttal szomszédos részén találhatóak. A szép keresztben végződő sírkövek  nagyobbik része  a föld alatt van. Feliratuk nehezen olvasható.  

A temető talán legnevesebb sírja alatt a Coburg család tagja nyugszik. Az alig látható feliratát a községi hivatal kezdeményezésére a füleki  Kovács Péter Garp, festőművész, grafikus tette láthatóvá.  A sírban T. Nagymálásy Mórász Ágost, Coburg herceg uradalmi tiszttartója, az1848-as szabadságharc egyik harcosa nyugszik. A sírkövet Emma testvére állította.

A temető sírköveinek alakja összhangban van koruk sírkőállítási divatjaival. A feliratok  magyar és szlovák nyelvűek.  A temetőbe temetkeznek a szomszédos Bozita lakosai is.

 A temetőben nyugszik Bacskai Béla és családja. A festőművész sírját rendszeresen látogatják tisztelői. Nem túlzunk ha azt állítjuk, hogy ez sírhely a falut látogatók egyik „zarándokhelye”.  Itt nyugszik a festő bátyja, Bacskai Branabás, áldozópap, akinek 2000. június 5-én megtartott temetésén több százan vettek részt. A szertartást Eduard Kojnok, püspök vezette.

 Bacskai sírját fejszobor jelöli, amely Jaroslav Kubička, szobrászművész (Besztercebánya) alkotása …. leplezték le  Megkoszorúzása részét képezi a hagyományossá vált Bacskai emléknapnak, melyet évente megrendez az önkormányzat és a Csemadok Nógrádi Területi választmánya. A hűtőkamrával ellátott halottasház a temetődomb alsó részén épült fel. Több évtizedes várakozás és építkezés után 2004. január 10-én szentelték fel és adták át a rendeltetésének.

Perse – Fejezetek egy nógrádi falu életéből

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Palóc értékmentés és hagyományápolás

Partneri projektu Obec Prša/SK a Nadácia Szederinde Alapítvány/HU zrealizovali projekt financovaný z Fondu malých projektov Interreg Slovenská republika – Maďarsko od  apríla do decembra 2021. Partneri sa zameriavali na ochranu Palóckeho kultúrno-historického a ľudového dedičstva regiónu Nógrád/Novohrad a Heves v obciach Prša a Eger/Fedémes.

(tovább…)