Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Záchrana Palóckych hodnôt a uchovávanie tradícií

Partneri projektu Obec Prša/SK a Nadácia Szederinde Alapítvány/HU zrealizovali projekt financovaný z Fondu malých projektov Interreg Slovenská republika – Maďarsko od  apríla do decembra 2021. Partneri sa zameriavali na ochranu Palóckeho kultúrno-historického a ľudového dedičstva regiónu Nógrád/Novohrad a Heves v obciach Prša a Eger/Fedémes.

Hlavným cieľom je záchrana kultúrnych a ľudových hodnôt o ktoré sa partneri dlhodobo starajú – v Prši pamätný  dom akad.maliara B. Bacskaiho a jeho tvorba a posolstvo, vo Fedémes doplnenie obsahovej náplne výstavy Domu palóckych krojov /Palóc Viseletek Háza/ o Spevník miestneho slávneho speváckeho ženského zboru. Prostredníctvom projektu boli zdôraznené jedinečné kultúrne, historické a ľudové Palócke hodnoty cezhraničného regiónu v živote dvoch samospráv, ktoré sa snažia zachytiť hodnotných umelcov ktorí tu pôsobili/bia a zanechali svoje stopy. Projekt zahŕňal aj obstaranie výstavných zariadení potrebných na vhodnú prezentáciu expozícií týkajúcich sa života a diela maliara v obci Prša aj prezentáciu jej histórie formou knihy a brožúry, po dlhých rokoch  sa sprístupnil pamätný dom B. Bacskaiho širokej verejnosti a bude slúžiť ako miesto pre výstavu jeho diel a výstupov projektu. Výsledkom projektu je zviditeľnenie Palóckych hodnôt prostredníctvom aktívneho partnerstva nielen pre návštevníkov obcí, ale aj ako miesto pre organizovanie tvorivých dielní a organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v spolupráci s Domom Palóckeho dedičstva. Prostredníctvom projektu sa dosiahli nasledovné výsledky: – skvalitnenie obsahovej náplne dvoch kultúrnych a historických budov v Prši a Fedémes, – vytvorenie stálych expozícií v 2 domov v duchu vtedajšej doby a práce Bacskaiho a Berzeviczy-Fehér Jánosné – Népművészet Mestere/ Majster ľudového umenia, – zvýšenie atraktívnosti regiónu Nógrád/Novohrad a Heves, vydanie knihy, spevníku, brožúry, filmov, – zintenzívnenie medziinštitucionálnej spolupráce a posilnenie súdržnosti medzi regiónmi.