Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Projekty

Triedený zber BRKO v obci Prša

Z poskytnutých finančných prostriedkov sa zabezpečí dodávka hnuteľných vecí, ktoré sú nevyhnutné k triedeniu zberu BRKO: Kolesový traktor, čelný nakladač, kontajnerový nosič a veľkokapacitný kontajner. Vytvorí sa systém/spôsob zberu od občanov tzv. „zber od domu“ v stanovených intervaloch.

,,Pamätné dni Bélu Bacskaiho“

Najväčšie obecné podujatie roka s bohatým sprievodným programom, ktoré sa koná v obci Prša pravidelne už viac rokov pri spomienke na výročie úmrtia jedného z najznámejších akademických maliarov maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku, Bélu Bacskaiho. Podujatie bolo sprevádzané bohatým kultúrným programom v miestnom kultúrnom dome. Učinkovali folklórne súbory, hudobné kapely a spevácke zbory. Hosťom večera bolo hudobno-tanečné duo Teremi Trixi a Csere László s operetou ,,Te rongyos élet“ ( Ty otrhaný život).V rámci podujatia sa poukázalo na dedičstvo našich predkov,ktoré sa dostáva do zabudnutia.Podujatie finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR.

Záchrana Palóckych hodnôt a uchovávanie tradícií

Partneri projektu Obec Prša/SK a Nadácia Szederinde Alapítvány/HU zrealizovali projekt financovaný z Fondu malých projektov Interreg Slovenská republika – Maďarsko od  apríla do decembra 2021. Partneri sa zameriavali na ochranu Palóckeho kultúrno-historického a ľudového dedičstva regiónu Nógrád/Novohrad a Heves v obciach Prša a Eger/Fedémes.

(viac…)