Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Geológia

Geológia, geomorfológia

Kopce v pozadí sú svedkami búrlivej sopečnej činnosti z dávnej minulosti. Najväčší z nich je Veľký Bučeň (514,3 m n. m., na ľavej strane), ktorý pred 2 miliónmi rokov ešte v podobe hrozivej sopky chrlil zo seba horúcu bazaltovú lávu. Sopky v tej dobe sa rad radom vytvárali po hlboko siahajúcich tektonických zlomoch. Južne od Veľkého Bučeňa fungovala sopka Malého Bučeňa, potom Okrúhlica a nakoniec Remeta (Bukovina). Z každej z nich vytiekla láva, ktorá sa na povrchu široko rozliala a zatiekla do okolitých riečnych dolín.

Tento lávový pokrov dnes siaha na severe až k Husinej, na východ ku Konrádovciam a na juh k Fiľakovu. Bazalt poskytuje okolitému obyvateľstvu možnosť živobytia, pretože je vhodnou surovinou na výstavbu ciest i domov. Preto tu založili niekoľko kameňolomov, najmä pri Husinej, Veľkých Dravcoch, Konrádovciach a pri Bulharoch. Lávový pokrov bol v minulosti širší, neskôr sa okrajové kryhy z neho oddelili a tvoria dnes samostatné kopce. Takto vznikol kopec Kerčík pred nami alebo Kohútí vrch pri Fiľakove.  

Od Čakanoviec k Trebeľovciam sa tiahne lávový prúd v ktorom taktiež založili niekoľko kameňolomov.

Posledné zvyšky vulkanickej činnosti sa zachovali vo Fiľakove. Sopka na Červenej skale a na Fiľakovskom hradnom vrchu pred 400 tisíc rokmi vystreľovala do vzduchu drobné hráškovité úlomky, no láva z nich už nevytiekla.  

Sopky už dávno vyhasli, krajina sa stíšila a potoky vytvárali široké doliny v okolitých sypkých pieskovcoch. Takouto je dolina Belinského potoka, ktorá sa pri Prši spája s dolinou potoka Suchá. Ich brehy tvoria prevažne pieskovce, ktoré sa pred 20 miliónmi rokov usadili na dne teplého a plytkého mora.  

 (Ľudovít Gaál)

Československá Akadémia Vied v roku 1966 zmapoval lokálne názvy územia obce: 1. Bertholdé, 2. Határ, 3. Nagynyilas szántó és rét, 4. Pusztaalja, 5. Kenderszer, 6. Ivánhegy. 7. Vadóka, 8. Kiskútfeli, 9. Agyagos, 10. Bató, 11. Csereszke, 12. Kertalja, 13. Coburgé, 14. Kerekerdő, 15. Kertalja, 16. Kishegy, 17. Hosszak, 18. Borsószer, 19. Fecskefark, 20. Káposztás, 21. Tó, 22. Tanítórét, 23. Bikarét, 24. Községi rét, 25. Alsópást, 26. Felsőpást, 27. Domb, 28. Úrrétje, 29. Papé, 30. Iskolarét, 31. Zselléreké, 33. Varga földje, 32. Keresztalja, 34. Bérzc, 35. Borszeg, 36. Bónáék, 37. Kenderföld, 38. Varga rétje, 39. Túlsó rét.

Pôda územia medzi potokom Suchá a železničnou traťou je piesočitá, ostatné hlinovitá.